Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kontaktpersonsnätverk

I varje samverkande myndighet finns utsedda kontaktpersoner. Deras roll är att ta ett särskilt ansvar för att se till att våld i nära relationer är en aktuell fråga i den egna verksamheten. Utväg kan hjälpa dig som kontaktperson med information, träffar för hela eller delar av nätverket och ge feedback på exempelvis handlingsplaner eller andra policydokument som rör våld i nära relation.

Nätverket består av representanter från Utvägs samverkande myndigheter: hälso-och sjukvård, socialtjänst, Polisen, Åklagarkammare, Kriminalvård samt frivilligorganisationer. Om du är intresserad av uppdraget som kontaktperson eller vill veta mer om kontaktpersoner i din verksamhet kan du kontakta oss.

Nätverksträff för kontaktpersoner

När

Onsdag 30 november 2022, 9:00-16:00

Vid detta tillfälle öppnar vi även upp ett par extra platser för personer i era verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen, men som inte har uppdraget som kontaktperson. Sprid gärna inbjudan vidare till relevanta personer i er verksamhet. Utväg förbehåller sig rätten att vid för många anmälningar prioritera bland anmälningarna från personer utanför kontaktpersonsnätverket.

Plats

Gothia Science Park, Skövde.

Kostnad

Tillfället kostar 600 kronor exklusive moms. I priset ingår fika förmiddag och eftermiddag samt lunch. Självkostnadspris för att täcka konferenslokal och förtäring.

Innehåll

Tema: Kliniskt arbete med våldsutövare.

Program

9:00 Presentation av deltagare och dagen.

9:30–10:15 Föreläsning: "Arbete med och bemötande av våldsutövare", Peter Andersson, lektor i socialt arbete SU, leg psykoterapeut, med erfarenhet av att jobba med våldsutövare i olika kontexter.

10:15–10:45 Fikarast

10:45–12:00 Föreläsning/workshop fortsätter.

12:00–13:00 Lunch

13:00-14:15 Presentation av "Ickevåldsgrupp för män", Lars Andersson och Rebecka Wäring samt ”Pappagrupp”, Lars Liljegren och Monica Engström.

14:15–14:45 Fikarast

14:45–15:45 Diskussion/arbete i smågrupper utifrån frågeställningar och frågor som kommit upp under dagen.

15:45–16:00 Avslutning

Anmälan

Träff med Utväg Skaraborgs kontaktpersonsnätverk - tema: kliniskt arbete med våldsutövare - Regionkalendern (vgregion.se)

Inbjudan för utskrift

Inbjudan för utskrift "Inbjudan till träff med Utvägs kontaktpersonsnätverk"

Vi hälsar Utvägs kontaktpersoner välkomna på nätverksträff!

Inbjudan riktar sig till dig som arbetar i någon av verksamheterna i Utväg Södra Älvsborgs myndighetssamverkan och är utsedd kontaktperson för din arbetsplats mot Utväg.

Nätverksträffen är kostnadsfri, men en avgift tillkommer om deltagare inte meddelar förhinder eller avanmäler sig inom angivet slutdatum. Höstens nätverksträff äger rum på konferenscentrum Estrad i Alingsås. Varmt välkomna! 

När

Onsdag 3 maj 2023, 8:30-12:00

Plats

Borås

Program för dagen, preliminärt

8:30 Dagen inleds med registrering samt kaffe och smörgås.

9:00 Presentation av deltagarna.  

9:30 Presentation av någon av våra samverkans verksamheter.

10:15 Paus 

10:30 ev....  

11:00 Gruppsamtal om dagens tema 

11:45 Återkoppling och önskemål, tankar samt datum inför nästa tillfälle.   

12:00 Slut för dagen.

Anmälan

Nätverksträffen är kostnadsfri, men en avgift på 500 kronor debiteras deltagare om plats ej avbokas. Anmälan sker genom länk nedan: 


Senast uppdaterad: 2022-11-10 09:41