Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kontaktpersonsnätverk

I varje samverkande myndighet finns utsedda kontaktpersoner. Deras roll är att ta ett särskilt ansvar för att se till att våld i nära relationer är en aktuell fråga i den egna verksamheten. Utväg kan hjälpa dig som kontaktperson med information, träffar för hela eller delar av nätverket och ge feedback på exempelvis handlingsplaner eller andra policydokument som rör våld i nära relation.

Nätverket består av representanter från Utvägs samverkande myndigheter: hälso-och sjukvård, socialtjänst, Polisen, Åklagarkammare, Kriminalvård samt frivilligorganisationer. Om du är intresserad av uppdraget som kontaktperson eller vill veta mer om kontaktpersoner i din verksamhet kan du kontakta oss.

Nätverksträff för kontaktpersoner

När

Tisdag 28 november 2023, 08:30-16:00 Nätverksträff Skaraborg.

Vid detta tillfälle fortsätter vi på vårens tema för KP-träffen då vi fick lyssna till Familjerätten och Domstolens arbete ur ett barnrättsligt perspektiv.

Barnkonventionen har blivit lag och under de senaste åren har en rad lagändringar stärkt våldsutsatta barns rättigheter; barnfridsbrottet har införts och barns rättigheter som anhöriga till våldsutövande föräldrar har stärkts, till exempel. I föredraget av Maria Eriksson diskuteras vad vi – alla de professioner och verksamheter som möter våldsutsatta barn och deras föräldrar – kan göra för att omsätta våldsutsatta barns rättigheter i praktiken. Vilka utmaningar står vi inför, och vilka vägar framåt kan vi se?

Maria Eriksson är professor i socialt arbete vid Marie Cederschiöld högskola. Hennes forskning har fokus på den politiska och praktiska hanteringen av våld i nära relationer, särskilt när det gäller barn och föräldraskap. För närvarande leder hon bland annat ett sexårigt forskningsprogram om samordnade interventionssystem kring våld i nära relationer, med fokus på barn.

Program

 

09:00                  Registrering och kaffe

09:15                  Presentation av deltagare och nulägesrapport från Utväg Skaraborg

9:45                     paus

10:00                  Föreläsning av Maria Eriksson

12:00                  Lunch

13:00                  Workshop runt bordet

15:00                  Avslut            

 

Vi vet att det finns ett stort intresse att lyssna till Maria Eriksson och vi kommer därför öppna upp inbjudan till dagen för samtliga yrkesverksamma som önskar delta på föreläsningen.

Priset är som vanligt ett självkostnadspris och uppgår vid detta tillfälle till 950:- ex moms.

Anmälan

Sista anmälningsdagen är 19 november 2023.

Klicka på länken för att komma till anmälan. 

Utväg Skaraborgs Kontaktpersonsnätverk - Regionkalendern (vgregion.se)

 

 

 

 

 

Vi hälsar Utvägs kontaktpersoner välkomna på nätverksträff!

Inbjudan riktar sig till dig som arbetar i någon av verksamheterna i Utväg Södra Älvsborgs myndighetssamverkan och är utsedd kontaktperson för din arbetsplats mot Utväg.

Nätverksträffen är kostnadsfri, men en avgift tillkommer om deltagare inte meddelar förhinder eller avanmäler sig inom angivet slutdatum. Varmt välkomna! 

När

30 november 2023

Plats

Quality hotel Grand i Borås.

Samverkan kring våld i nära relation

Dagen innehåller föreläsningar, information om kommande lagstiftning och möjlighet till dialog om ökad samverkan. 

Mer information om konferensens program kommer inom kort. 

Denna kontaktpersonsnätverksdag anordnas tillsammans med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 

Inbjudan konferens Samverkan kring våld i nära relation 2023-11-30.pdf


Senast uppdaterad: 2023-04-24 09:18