Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Webbkurser

Webbaserade grundkurser om våld i nära relation.

Kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV

VKV har ett grundläggande utbildningsuppdrag riktat till samtliga anställda inom hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen. VKV erbjuder introduktionsföreläsningar, bas- och yrkesspecifika utbildningar samt målgruppsanpassade lösningar.

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK

NCK vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. De har tagit fram webbstöd för olika yrkesgrupper som möter problematiken, och erbjuder en webbaserad introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen vänder sig i första hand till personal som arbetar inom socialtjänst. Den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Kursen är helt kostnadsfri och tar max tre timmar. 

Barnafrid – ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som 2015 tilldelades Linköpings universitet och tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten i Linköping.

Barnafrid tillhandahåller ett digitalt basprogram om våld mot barn.

Webbkurs Heder 

Webbkurs Heder är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt Södertälje kommun.

Syftet med webbkursen är att ge kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter ett verktyg för att få och underhålla en grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Senast uppdaterad: 2024-04-08 09:19