Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vad är våld i nära relation?

Utväg utgår från följande definition av våld:

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill" – Isdal, Per (2001), Meningen med våld, Gothia förlag, Stockholm.

I definitionen finns våld som skadar, smärtar, skrämmer och kränker samt våld som har en avsikt att den som utsätts ska avstå från att göra något hen vill, eller tvingas göra något hen inte vill.

Med våld i nära relation menas att den som använder våld och den som utsätts för våld har, eller har haft, en nära relation till varandra. Nära relation avser nuvarande eller tidigare relation mellan föräldrar, makar, sambor och särbor.

Olika sätt som våld kan utövas på

Fysiskt våld

Våld som innebär fysisk kontakt, som sparkar, slag, knuffar, stryptag eller örfilar.

Psykiskt våld

Våld i form av kränkningar, hot och liknande, som skrämmer och skadar den som utsätts.

  • Direkt hot
  • Indirekt hot
  • Kränkning
  • Kontroll
  • Utagerande svartsjuka
  • Isolering
  • Emotionellt våld

Sexuellt våld

Våld som innehåller sexuella handlingar eller närmanden, som sexuella trakasserier eller våldtäkt. Sexuellt våld kan också innebära att den som utsätts mot sin vilja utför handlingar som hen inte vill göra.

Materiellt våld

Våld mot materiella ting och ägodelar, som att slå i dörrar och väggar eller förstöra ägodelar av särskild betydelse för den som utsätts.

Ekonomiskt våld

Våld i form av kontroll över ekonomi och materiella tillgångar vilket i sin tur ökar isolering och utsatthet.

Latent våld

Våld som skrämmer och hotar i kraft av sin möjlighet. Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap för risken om nytt våld. Den som utsätts skapar ett strategiskt och anpassat beteende för att undvika våld.


Senast uppdaterad: 2024-04-08 09:19