Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

För yrkesverksamma

Utväg arbetar med utbildningar och andra kompetenshöjande insatser för och tillsammans med våra samverkande myndigheter. Utväg kan på uppdrag erbjuda utbildningsinsatser för andra yrkesverksamma som på olika sätt arbetar med våld i nära relation.

Studiebesök

Om du som yrkesverksam vill veta mer om Utvägs verksamhet finns det möjlighet att boka in ett studiebesök.

På studiebesöket får ni lära er mer om hur Utväg arbetar mot våld i nära relation och vilken hjälp Utväg erbjuder våldsutövare, våldsutsatta samt barn och ungdomar som lever eller har levt i våld.

Kontakta Utväg för prisuppgifter och intresseanmälan

Kerstin Nettelblad, verksamhetschef: kerstin.nettelblad@vgregion.se

Öppet hus

Utväg har öppet hus en gång per termin. Det är ett tillfälle att lära känna verksamheten, träffa Utvägs medarbetare och se lokalerna. Tillfället riktar sig till personal i Utvägs samverkande myndigheter och personer från andra verksamheter som är intresserade av att få en inblick i verksamheten.

Öppet hus är kostnadsfritt för personer verksamma inom Skaraborg och Södra Älvsborg.

Ett sätt att snabbt och effektivt lära känna Utväg Södra Älvsborgs verksamhet. Välkommen på Öppet Hus på Utväg Södra Älvsborg 8 mars 2023, 9:00-11:30.

Öppet Hus är kostnadsfritt för Utvägs samverkande myndigheter. Anmälan görs via länk: Öppet Hus, Utväg Södra Älvsborg - Regionkalendern (vgregion.se)

Målgrupp:

Personal som arbetar inom Utväg Södra Älvsborgs myndighetssamverkan, hälso- och sjukvård, socialtjänst, Polisen, Åklagarkammare, Kriminalvård, frivilligorganisationer med mera.

Innehåll:

Att möta våldsutsatta: Att vara utsatt för våld kan vara att känna sig rädd eller otrygg med sin partner, uppleva att dina handlingar kontrolleras, ifrågasätts och kritiseras, att din sexuella integritet inte respekteras och/ eller att du tagit emot slag, sparkar, knuffar. Våldet kan vara pågående, eller så kan du ha upplevt det i tidigare relationer.

Att möta våldsutövare: Våld i nära relation är djupt mänskligt förnedrande, såväl för den som utsätts som för den som utsätter någon för våld. Våldet skapar vanmakt, lidande och sorg och påverkar de drabbades fysiska och psykiska hälsa.

Att möte barn och ungdomar: Hur de vuxna i familjen har det tillsammans är viktigt för alla. När en vuxen i familjen slår eller hotar någon i familjen mår barn/ungdomar som lever med våldet ofta dåligt.

Ett sätt att snabbt och effektivt lära känna Utväg Skaraborgs verksamhet. Välkommen på Öppet Hus på Utväg Skaraborg, 9 maj 2023, 9:00-11:30.

Enkelt fika serveras under förmiddagen. 

När:

Tisdagen 9 maj 2023.

Dagen börjar 9:00 och inleds med gemensam information. Därefter får deltagarna ta del av tre olika miniseminarier som beskriver verksamhetens olika perspektiv; arbetet med utsatta vuxna, med utövare av våld samt arbetet med barn och ungdomar. Dagen slutar 11:30.

Var:

Utväg Skaraborg, Storgatan 20 i Skövde.

Kostnadsfritt

Tillfället är kostnadsfritt för yrkesverksamma inom Utväg Skaraborgs myndighetssamverkan och för skola/elevhälsa. För personer utanför Skaraborg utgår en deltagaravgift på 800 kronor.

Anmälan:

Välkommen med din anmälan via Anmälan Öppet Hus


Senast uppdaterad: 2023-03-22 16:37