Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Barn som anhörig

Samtalsrum för barn och ungdomar
Foto på barnrummet Utväg Södra Älvsborg

Bakgrund

Sedan 2010 regleras barnets rätt som anhörig i hälso- och sjukvårdslagen. Barn som anhöriga är en riskgrupp för framtida psykisk och fysisk ohälsa och de riskerar även i övrigt en ogynnsam utveckling. Information och råd om förälders, annan vuxens eller syskons tillstånd samt adekvat stöd minskar denna risk. Genom att barnet får det stöd det är i behov av lindras dess oro vilket är gynnsamt för hela familjen.

FN:s konvention om Barnets rättigheter är sedan 2020-01-01 lag: Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter Svensk författningssamling 2018:2018:1197 - Riksdagen Lag om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är vägledande i beslut som rör barn som patient och barn som anhörig. För att kunna bedöma och beakta barnets bästa vid beslut om, och stöd till barnet och dess familj, ska hälso- och sjukvården ha kunskap om barnkonventionen och barnrättsperspektivet.

Från och med 2021-08-01 inkluderas även barn som anhöriga om barnet eller någon närstående till barnet utsatts för våld eller andra övergrepp.

Utvägs erbjudande om information till barn

Barn har rätt till att få information, råd och stöd om den kontakt en anhörig har med hälso-och sjukvården efter att ha upplevt våld i nära relation. Barn som anhöriga är en riskgrupp för framtida psykisk och fysisk ohälsa och riskerar även i övrigt en ogynnsam utveckling. Information och råd om förälders, annan vuxens eller syskons tillstånd samt adekvat stöd minskar denna risk. Genom att barnet får det stöd det är i behov av lindras dess oro vilket är gynnsamt för hela familjen.  

Utväg erbjuder vuxen klient som går i stöd i verksamheten att bjuda med sitt/sina barn till Utväg för att möjliggöra att barnet får information om det stöd föräldern får samt i syfte att besöka lokalerna som föräldern är i under samtalsstödet. 

Genom att erbjuda barnen detta informationstillfälle är förhoppningen att också möjliggöra att våldet blir pratbart mellan barn och förälder, och barnet kan få information om att det finns en barnverksamhet på Utväg där barnet själv kan få möjlighet att prata om sina egna upplevelser av våldet i familjen. 


Senast uppdaterad: 2024-06-14 08:51