Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Att möta barn som upplevt våld

När det overkliga blir verkligt- att synliggöra och möta barn som upplevt våld i sin familj. Plats; Basutbildningen hålls digitalt via Zoom. Tid; onsdag 9 december 2020. 08:30-16:00

Inbjudan till heldag med fokus på arbetet med att möta och samtala med barn som levt i en familj där det förekommer våld.

  • Våld i nära relation ur ett barns perspektiv  
  • Vilka konsekvenser får upplevelser av våld för barn?
  • Hur kan man upptäcka dessa barn och vad behöver de för stöd?
  • Hur kan man samtal med barn som bär på upplevelser av våld i nära relation?

Under föreläsningen beskrivs också Utväg Skaraborgs arbete med barn och ungdomar som upplevt våld i sin
familj.

Målgrupp: Personal som i sitt yrke kommer i kontakt med målgruppen; Socialsektreterare, polis, åklagarkammare, kriminalvård, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer, elevhälsopersonal, lärare, förskolepersonal, fritids, familjecentraler.

Anmälan genom regionkalender:

https://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewUsersEvent/50EFCD0578180926C12585D1004212BA?OpenDocument

 

Senast uppdaterad: 2021-03-23 15:47