Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Webbkurser

VKV; Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). VKV har ett grundläggande utbildningsuppdrag riktat till samtliga anställda inom hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen. VKV erbjuder introduktionsföreläsningar, bas- och yrkesspecifika utbildningar samt målgruppsanpassade lösningar.

https://www.valdinararelationer.se/vkv/utbildning

NCK; Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. De har tagit fram webbstöd för olika yrkesgrupper som möter problematiken, och de erbjuder även en webbaserd introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.


Kursen vänder sig i första hand till personal som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Den är helt kostnadsfri att använda och tar maximalt tre timmar i anspråk.
https://webbkursomvald.se/

Barnafrid - ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn
Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under år 2015 och tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten, Campus US, i Linköping.

Barnafrid tillhandahåller ett digialt basprogram om våld mot barn. Följ länk nedan.

https://barnafrid.se/basprogram/

Webbkurs Heder

https://www.hedersfortryck.se/publikationer/webbkurs-hedersfortryck/

För att delta på någon av Utväg Södra Älvsborgs utbildningar eller föreläsningar, är det en fördel att genomgått utbildning via VKV eller NCK.


Senast uppdaterad: 2022-01-14 17:50