Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation

Samverkande myndigheter

De myndigheter som samverkar är Hälso- och sjukvården, Socialtjänsten, Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten. Tio kommuner i Södra Älvsborg medverkar och utgör Utvägs geografiska uppdragsområde. 

I Utvägs ledningsgrupp finns representanter från fyra av de tio kommunerna, fyra representanter från Hälso- och sjukvården samt en representant från vardera av de övriga tre samverkande myndigheterna; polis, åklagarkammare och kriminalvård. Ledningsgruppens uppdrag är att Ledningsgruppens uppgift är bland annat att:
• Fastställa verksamhetens budget.
• Fastställa årlig verksamhetsplan.
• Fastställa årlig verksamhetsberättelse.
• Fastställa övergripande prioriteringsordning.
• Godkänna samarbetsavtal med andra parter.
• I övrigt löpande följa verksamheten

Kontaktpersonsnätverk

I Utvägs kontaktpersonsnätverk ingår kontaktpersoner från de samverkande myndigheterna, vilka har ett uppdrag att vara länken mellan den egna verksamheten och Utväg Södra Älvsborg. I nätverket ingår också frivilligorganisationer som kvinnojourer inom Södra Älvsborg,RFSL och Brottsofferjouren samt Rikskriscentrum - riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relation.

Arbetsgivare för verksamheteten är Regionhälsan, Västra Götalandsregionen. 


Senast uppdaterad: 2022-03-14 10:27