Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Att möta barn som upplevt våld

Glada barn

När det overkliga blir verkligt- att synliggöra och möta barn som upplevt våld i sin familj.

Inbjudan till en digital halvdag med fokus på arbetet med att möta och samtala med barn som levt i en familj där det förekommer våld.

  • Våld i nära relation ur ett barns perspektiv  
  • Vilka konsekvenser får upplevelser av våld för barn?
  • Hur kan man upptäcka dessa barn och vad behöver de för stöd?
  • Hur kan man samtal med barn som bär på upplevelser av våld i nära relation?

Målgrupp

Personal som i sitt yrke kommer i kontakt med målgruppen; Socialsektreterare, polis, åklagarkammare, kriminalvård, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer, elevhälsopersonal, lärare, förskolepersonal, fritids, familjecentraler.

Plats;

Basutbildningen hålls digitalt via Zoom. Länk skickas i samband med anmälan!

Tid;

torsdag 28 oktober 2021. 09:00-12:00

Anmälan genom regionkalender:

Att möta barn som upplevt våld - Regionkalendern (vgregion.se)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2021-10-04 14:56