Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om oss

Om Utväg Skaraborg

Utväg Skaraborg är en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i nära relation. Samverkande myndigheter är Hälso- och sjukvården, Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten samt socialtjänsten i Skaraborgs samtliga 15 kommuner. Utväg Skaraborg har också samverkan med den idéburna sektorn i form av kvinnojourer, brottsofferjourer, RFSL Skaraborg med flera.

Utväg arbetar utifrån följande definition av våld i nära relation:

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill." (Per Isdal)

Utvägs kärnverksamhet är stöd i form av enskilda samtal och gruppverksamhet för personer som är eller har varit utsatta för våld, personer som utövar/har utövat våld och barn och unga har upplevt våld.

Utväg arbetar också med utbildningar och andra kompetenshöjande insatser för och tillsammans med de samverkande myndigheterna.

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem och förekommer oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, ekonomiska förutsättningar, funktionsförmåga eller ålder.

Utväg arbetar för att våld i nära relationer på sikt ska upphöra helt och vårt arbete bygger på att vi vill motverka upprepning av våld och minska dess förekomst. För att åstadkomma detta vänder vi oss till alla parter; den som har utsatts för våldet, den som har utövat våldet och barnen som upplevt våldet. Vi vet också att närstående kan påverkas av det våld som förekommer/ förekommit och kan erbjuda stöd även för dem som inte är i våldets direkta närhet.

Utväg Skaraborg är en hbtq-inkluderande verksamhet.

Utväg Skaraborg har rutiner och policy för verksamhetens miljöfrågor och arbetar kontinuerligt med dessa.

Här presenteras verksamheten i en kort film.

 


Senast uppdaterad: 2022-02-28 11:43