Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utvägs Kontaktpersonsnätverk

I varje samverkande myndighet finns utsedda kontaktpersoner. Deras roll är att ta ett särskilt ansvar för att våld i nära relationer är en aktuell fråga i den egna verksamheten. Utväg kan hjälpa dem med information, träffar för hela eller delar av nätverket och ge feedback på exempelvis handlingsplaner eller andra policydokument som rör våld i nära relation. Om Du är intresserad av uppdraget som kontaktperson eller vill veta mer om kontaktpersoner i Din verksamhet - kontakta oss!

Kontaktpersonsnätverksträff 

Nätverket består av representanter från Utvägs samverkande myndigheter; Hälso-och sjukvård, Socialtjänst, Polis, Åklagarkammare, Kriminalvård samt frivilligorganisationer.

Datum och tid

Tisdagen 31 maj 09:00-15:00

Plats

Knistad Herrgård Skövde

Kostnad

Självkostnadspris 600:- för att täcka konferenslokal och förtäring.

I priset ingår fika fm/em samt lunch. 

Innehåll

Vid utvärdering från senaste kontaktpersonsnätverksträff framkom önskan om tema Rättsväsende och ny lagstiftning samt Våldsutövarperspektivet. Utväg har tagit fasta på dessa önskemål och dagen kommer innehålla följande; 

09:00 Nulägesrapport Utväg

09:30 Snart ett år med ny lagstiftning, Barnfridsbrott 4 kap. 3 § BrB. Personal från Barnahus, Polis och Åklagarkammaren beskriver hur lagstiftningen påverkat arbetet och om/hur det genererat lagföring i högre utsträckning.

10:15 Fika och mingel

10:45 Snart ett år med nya regleringen i 5 kap. 11 a § SoL . Personal från socialtjänsten Lidköping berättar om organiseringen och arbetet med våld i nära relation med fokus på våldsutövarperspektivet. 

”Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. När socialnämnden fullgör uppgiften ska nämnden särskilt beakta säkerheten för den som utsätts eller har utsatts för våld eller andra övergrepp och dennes närstående.”

11:30 Workshop 

12:00 Lunch

13:00 Hur når vi ut till förövarna? Ole Hultman berättar om Irisk och om ett bedömningsinstrument med syfte att använda med våldsutövande föräldrar.

13:45 Paus och workshop

14:30 Återkoppling och avslut

15:00 Slut för dagen

Anmälan

Utväg Skaraborgs Kontaktpersonsnätverk - Regionkalendern (vgregion.se)

 


Senast uppdaterad: 2022-04-01 08:15