Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd till barn och ungdomar

Bild på en vägg med barnhänder tryckta i olika färger.
Ingen beskrivning tillgänglig

Här får du information om vilket stöd Utväg erbjuder, och hur du kan få kontakt med verksamheten.

Barn upplever våld med alla sina sinnen. Utväg Skaraborg definierar våld som "varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill."

Att uppleva våld i familjen eller hemmet behöver inte betyda att Du sett fysiskt våld. Det kan vara så att Du hör vuxna gräla på ett sätt som får Dig att känna Dig otrygg, att Du försöker anpassa Dig och Ditt beteende så att det inte ska förekomma våld, eller att Du känner att Du påverkas av stämningen hemma på ett negativt sätt (svårt att koncentrera Dig i skolan, ont i magen, svårt att sova, är själv på dåligt humör).

Vi erbjuder stöd

Utväg erbjuder barn som upplever/ har upplevt våld stöd i form av enskilda samtal och gruppverksamhet. För att gå i enskilda samtal eller grupp behöver barnet ha ett såpass utvecklat språk att det går att föra samtal. I övrigt anpassas samtalen efter barnet och det barnet har behov av att berätta. Även de pedagogiska inslagen anpassas efter varje barns behov. Stöd hos Utväg har ingen åldersgräns. Vi kan också erbjuda samtal för de vuxna som ska stödja barnet i att bearbeta sina upplevelser. Stödsamtalen är kostnadsfria.

Barn- och föräldragrupp

Som barn kan det vara en befrielse att kunna träffa andra som upplevt liknande saker så att känslan av ensamhet kan mildras. Vi erbjuder vanligtvis två barngrupper varje termin och dessa grupper sätts samman utifrån ålder.  Parallellt med barngruppen bedrivs en föräldragrupp där vuxna som är närstående barnet med hjälp av utbildade gruppledare får stöd i att möta barnets upplevelser och reaktioner. Grupperna leds av personal från Utväg samt från Barn- och Ungdomspsykiatrin i Skaraborg. Grupperna träffas en gång i veckan under en begränsad tid. Gruppverksamheten är kostnadsfri.

Hur Du går tillväga

Barn har rätt att få samtalsstöd då de upplevt våld i sin uppväxtmiljö. För barn under 18 år behöver vårdnadshavare vanligtvis samtycka till kontakten. Vårdnadshavare kan själv ta kontakt med samordnare för Barn och Ungdomar via telefon. Om du redan har en kontakt med någon av våra samverkande myndigheter så kan Du be att de förmedlar kontakten. Med hänvisning till verksamhetens starka sekretess undviker vi kontakt via mail.

Utväg Skaraborg har telefontid:
måndag - fredag 8:00-9:00
Tel: 0700- 85 25 06


Senast uppdaterad: 2018-04-24 14:59