Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning om våld i nära relation- för dig som är yrkesverksam i Skaraborg!

Välkommen till föreläsning om Våld i nära relation, 4 mars 2021

Torsdagen 4 mars 2021    kl. 09:00 - 16:00   

Föreläsningen arrangeras av Utväg Skaraborg, i samverkan med en strategisk samverkansgrupp bestående av Samordningförbundet Skaraborg, Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg, Kommunalförbundet, Länsstyrelsen Västra Götaland samt Utväg Skaraborg. Intentionen är att utbildningen skall erbjudas årligen för att möjliggöra kompetenshöjning för nyanställda och övrig personal i behov av kunskap i ämnet. Utbildningen förmedlas via videolänk Zoom, som tillhandahålles via mail efter anmälan.

Under förmiddagen med föreläsningen av Utväg Skaraborg förmedlas grundläggande kunskap om problematiken våld i nära relation:

  • Vad är våld?
  • Vilka är våldets konsekvenser?
  • Hur kan frågor om våld ställas?
  • Vilket stöd finns att få i Skaraborg?

Under eftermiddagen dagen presenteras olika lokala verksamheter som arbetar i kedjan från förebyggande insatser till behandlande arbete. Vi får möta representanter från polis, åklagarkammare, socialtjänst, kvinnohuset Tranan, Brottsofferjouren BOJ, skolkurator och personal från akutsjukvård.

Målgrupp:

All personal som i sitt arbete och i sin verksamhet i Skaraborg kommer i kontakt med problematik som rör våld i nära relation t.ex. personal inom skola, vård, rättsväsende, socialtjänst, arbetsförmedling och andra människonära yrken och som behöver grundläggande kunskaper i ämnet. Vi vänder oss också till dig som beslutsfattare som vill veta mer om våld i nära relation.

Kostnad: Utbildningen arrangeras genom samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland och är därmed kostnadsfri.

Anmälanhttps://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewUsersEvents/B465F72C6FFC58AEC125865E001E546D?OpenDocument

Inbjudan för utskrift: bas föreläsning heldag mars2021 (002).docx

För frågor kontakta: bibi.lundvall@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-01-15 06:50