Schyssta Relationer

Utbildning till gruppledare, 14-16 november 2018

Schyssta Relationer har sitt ursprung i och fokus på att synliggöra och förebygga våld bland och mot personer med intellektuell funktionsnedsättning. Schyssta Relationer har genomförts, utvecklats och utvärderats i samarbete med Skaraborgs kommunalförbund, och därefter manualbaserats.Utväg Skaraborg erbjuder gruppledarutbildning för att kunna tillämpa modellen. Materialet lämpar sig även för verksamheter som avser bedriva våldspreventivt arbete i gruppform, till exempel inom ungdomsverksamhet och skola.

Utväg Skaraborg inbjuder till Gruppledarutbildning i Utvägsmodellen Schyssta Relationer.docx

Ansökan till Schyssta Relationer.docx


Senast uppdaterad: 2018-06-19 13:21