Schyssta Relationer

Utbildning till gruppledare i metoden, Schyssta Relationer. 25-27 september 2019

Schyssta Relationer har sitt ursprung i och fokus på att synliggöra och förebygga våld bland och mot personer med intellektuell funktionsnedsättning. Schyssta Relationer har genomförts, utvecklats och utvärderats i samarbete med Skaraborgs kommunalförbund, och därefter manualbaserats. Utväg Skaraborg erbjuder gruppledarutbildning för att kunna tillämpa modellen. Materialet lämpar sig även för verksamheter som avser bedriva våldspreventivt arbete i gruppform, till exempel inom ungdomsverksamhet och skola.

Inbjudan Gruppledarutbildning Schyssta Relationer 2019.docx

Ansökan till Schyssta Relationer.docx

 


Senast uppdaterad: 2019-01-10 14:01