Samtal med barn

När det overkliga blir verkligt- att synliggöra och möta barn som upplevt våld i sin familj. 10 september 2019, 8:30-16:00

Inbjudan till heldag med fokus på arbetet med att möta och samtala med barn som levt i en familj där det förekommer våld.

  • Våld i nära relation ur ett barns perspektiv  
  • Vilka konsekvenser får upplevelser av våld för barn?
  • Hur kan man upptäcka dessa barn och vad behöver de för stöd?
  • Hur kan man samtal med barn som bär på upplevelser av våld i nära relation?

Under föreläsningen beskrivs också Utväg Skaraborgs arbete med barn och ungdomar som upplevt våld i sin
familj.

Målgrupp: elevhälsopersonal, lärare, förskolepersonal, fritids, familjecentraler. Personal inom polisen, åklagarkammare, kriminalvård, hälso- och sjukvård, socialtjänst samt frivilligorganisationer.

barnföreläsning 10 september 2019.docx

Ansökan till När det overkliga blir verkligt.docx


Senast uppdaterad: 2019-03-20 18:33