Hedersrelaterat våld och förtryck

Utbildningen ger de grundläggande kunskaperna kring problematiken Hedersrelaterat våld och vänder sig till personal som i sitt arbete möter barn, ungdomar eller vuxna.

  • Vad är skillnaderna/likheterna med Våld i nära relation och Hedersrelaterat våld?
  • Vad säger forskningen?
  • Hur bemöta och ställa frågor?

När: Utbildningen ges vid två tillfällen under året; 26 mars och 16 september

Tid: 8:30-12:00

Plats: Utväg Skaraborg

Kostnad: 800:-

Inbjudan till grundutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck.docx

 

Anmälan via bifogat dokument. Begränsat antal platser. Utväg Skaraborg förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare.


Senast uppdaterad: 2019-01-22 14:17