Hedersrelaterat våld och förtryck

Utbildningen ger de grundläggande kunskaperna kring problematiken Hedersrelaterat våld och vänder sig till personal som i sitt arbete möter barn, ungdomar eller vuxna.

  • Vad är skillnaderna/likheterna med Våld i nära relation och Hedersrelaterat våld?
  • Vad säger forskningen?
  • Hur bemöta och ställa frågor?

När: 10 december 8:30-12:00

Plats: Utväg Skaraborg

Kostnad: 550:-

Anmälan via bifogat dokument. Begränsat antal platser. Utväg Skaraborg förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare.

Inbjudan till grundutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck.docx.pdfsning.docx

anmalan-till-hedersförelä


Senast uppdaterad: 2018-06-19 13:57