Hedersrelaterat våld och förtryck

Utbildningen ger de grundläggande kunskaperna kring problematiken Hedersrelaterat våld och vänder sig till personal som i sitt arbete möter barn, ungdomar eller vuxna.

  • Vad är skillnaderna/likheterna med Våld i nära relation och Hedersrelaterat våld?
  • Vad säger forskningen?
  • Hur bemöta och ställa frågor?

När: 16 september

8:30-12:00

Plats: Utväg Skaraborg

Kostnad: 800:-

Inbjudan till grundutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck 16 sept.docx

Anmälan via bifogat dokument. Begränsat antal platser. Utväg Skaraborg förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare.


Senast uppdaterad: 2019-01-22 08:11