Kvinnogrupp

Utbildning att leda grupper för kvinnor som upplevt våld.

Utväg Skaraborg har sedan 1996 bedrivit gruppverksamhet för kvinnor som upplevt våld i nära relation. Utväg erbjuder en tredagars utbildning för att kunna tillämpa metoden.

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar eller avser arbeta med gruppverksamhet för kvinnor som upplevt våld i nära relation. Lämplig grundutbildning är psykolog, socionom eller liknande, med grundläggande kunskap om våld i nära relation.

29-31 augusti2018 Gruppledarutbildning kvinnor utsatta för våld.pdf  Fulltecknad

Gruppledarutbildning kvinnor utsatta för våld, 3-5 sep.pdf

Anmäl dig via länken nedan:

Ansökan till gruppledarutbildning 3-5 sep.docx