Barn- och Föräldragrupp

Utbildning att leda barngrupper och parallella föräldragrupper enligt Utväg Skaraborgs manualbaserade metod. 10-12 april samt 6-8 november 2019

Utväg Skaraborg har sedan 1996 bedrivit gruppverksamhet för barn som upplevt våld i nära relation. 2007 införde Utväg Skaraborg parallella föräldragrupper till barngruppsverksamheten. Syftet med föräldragrupperna är att som förälder få kunskap om hur våld påverkar barn och hur det påverkar föräldraskapet. Det blir en möjlighet att lyfta frågor och utbyta erfarenhet med varandra.                                  

Utväg erbjuder en tredagars utbildning för att kunna tillämpa metoden. Två tillfällen under 2019; 10-12 april samt 6-8 november

Ansökan till manualutbildning barn- och förädragrupp 2019.docx


Senast uppdaterad: 2019-01-16 15:54