Barn- och Föräldragrupp

Utväg Skaraborg har sedan 1996 bedrivit gruppverksamhet för barn som upplevt våld i nära relation. 2007 införde Utväg Skaraborg parallella föräldragrupper till barngruppsverksamheten. Syftet med föräldragrupperna är att som förälder få kunskap om hur våld påverkar barn och hur det påverkar föräldraskapet. Det blir en möjlighet att lyfta frågor och utbyta erfarenhet med varandra.                                   Utväg erbjuder en tredagars utbildning för att kunna tillämpa metoden.

 

3-5 sep 2018 Gruppledarutbildning barn som upplevt våld med paralell föräldragrupp.pdf

Ansökan till barngruppledarutbildning 3-5 sep.docx