Våld i nära relationer- BAS

Utbildningen riktar sig till personal som är nyanställd eller som behöver repetition i grundkunskaperna om problematiken                 Våld i nära relation.

 Utbildningen hålls en halvdag i Utväg Skaraborgs lokaler och förmedlar grundkunskap om problematiken Våld i nära relation. Målgruppen är personal inom skola, vård, rättsväsende, socialtjänst och andra människonära yrken.

Under 2019 erbjuds utbildningarna 8 mars samt 2 september, 8:30-12:00 i Utväg Skaraborgs egna lokaler på Storgatan 20 i Skövde.

  • Vad är våld?
  • Vad är våldets konsekvenser?
  • Prevalens
  • Hur ställa frågor om våld?

Inbjudan Grundutbildning 8 mars

Inbjudan Grundutbildning 2 september

Ansökan till grundutbildning


Senast uppdaterad: 2018-11-04 18:46