Våld i nära relationer- BAS

Utbildningen riktar sig till personal som är nyanställd eller som behöver repetition i grundkunskaperna i ämnet Våld i nära relation.

Utbildningen hålls en halvdag i Utväg Skaraborgs lokaler och förmedlar grundkunskap om problematiken Våld i nära relation. Målgruppen är personal inom skola, vård, rättsväsende, socialtjänst och andra människonära yrken.

  • Vad är våld?
  • Vad är våldets konsekvenser?
  • Prevalens
  • Hur ställa frågor om våld?

Ansökan till grundutbildning.docx