Föreläsning med Per Isdal

Välkommen på heldagsföreläsning med Per Isdal! Fredagen 27 september 2019. Per Isdal var med och grundade organisationen Alternativ til vold, och har i över 30 år arbetat med män som utövat våld i nära relation.

 Dagen arrangeras av Samordningsförbunden i Skaraborg, vilka i samarbete med Utväg Skaraborg erbjuder möjligheten för verksamheter utanför Samordningförbundens målgrupp att delta på utbildningsdagen.

Inbjudan Per Isdal.pdf

anmälan till Per Isdal 2019.docx

 


Senast uppdaterad: 2019-05-07 12:53