Fördjupning -Samtal med våldsutsatta vuxna

Inbjudan till fördjupning i att möta och samtala med våldsutsatta i nära relation

 En halvdag där vi går igenom tekniker och metoder för att utveckla de stödjande samtalen med våldsutsatta, samt hur du som hjälpare kan använda dig själv som verktyg. Under dagen varvas dialog och praktik.

Inbjudan Fördjupning_våldsutsatta 26 nov 2018.docx

Anmälan till fördjupingsföreläsning 26 nov.docx