Fördjupning- Samtal med våldsutövande vuxna

Inbjudan till fördjupning i att möta och samtala med personer som utövat våld i nära relation

En heldag där vi går igenom tekniker och metoder för att utveckla de stödjande samtalen med personer som utövat våld i nära relation, samt hur du som hjälpare kan använda dig själv som verktyg. Under dagen varvas dialog och praktik.

Inbjudan Med hoppet som drivkraft 2019.docx

Anmälan till Med hoppet som drivkraft.docx

Senast uppdaterad: 2018-12-07 10:56