Kvinnogrupp

Utbildning att leda grupper för kvinnor som upplevt våld enligt Utväg Skaraborgs manualbaserade metod.      22-24 maj samt  (FULLTECKNAD)       6-8 november 2019

Utväg Skaraborg har sedan 1996 bedrivit gruppverksamhet för kvinnor som upplevt våld i nära relation. Metoden har manualbaserats och sedan 2010 erbjuder Utväg utbildning för att kunna tillämpa metoden. Utbildningen hålls under tre dagar i Utväg Skaraborgs egna lokaler i Skövde.

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar eller avser arbeta med gruppverksamhet för kvinnor som upplevt våld i nära relation. Lämplig grundutbildning är psykolog, socionom eller liknande, med grundläggande kunskap om våld i nära relation.

 

Anmäl dig via länken nedan:

Ansökan till manualutbildning kvinnogrupp 2019.docx


Senast uppdaterad: 2019-04-23 08:33