För våra samverkande myndigheter

Utväg Skaraborg är en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i nära relationer. Våra samverkande myndigheter är Socialtjänsten, Hälso- och Sjukvården, Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården. Verksamheten finansieras av Skaraborgs 15 kommuner (Skövde, Skara, Vara, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Grästorp, Gullspång, Götene, Essunga, Falköping; Mariestad, Hjo, Lidköping och Karlsborg) och Hälso- och Sjukvården. Utväg Skaraborg samverkar också med den idéburna sektorn i Skaraborg i form av exempelvis kvinnojourer, kvinnohus, RFSL Skaraborg och brottsofferjourer.

 

Konsultation och handledning

Om Du som yrkesverksam vill rådgöra med oss om ett specifikt ärende eller om problematiken i stort kan Du kontakta oss. Vi kan erbjuda olika former av konsultation eller handledning så att Du kan gå vidare i Din handläggning eller utförande.

Öppet hus, ett sätt att snabbt och effektivt lära känna Utväg Skaraborgs verksamhet

Öppethus har Utväg en gång per termin. Ett tillfälle att lära känna verksamheten, medarbetare och lokalerna för nyanställda eller intresserade. 

Se Öppethusinbjudan

28 feb 2018 Öppet Hus.pdf

 2 okt 2018 Öppet Hus.pdf

Utbildningar

Utväg Skaraborg erbjuder våra samverkande myndigheter kompetensförsörjande insatser som enskilda föreläsningar eller större utbildningar.

 

 

Kontaktpersonsnätverket

I varje samverkande myndighet finns utsedda kontaktpersoner. Deras roll är att ta ett särskilt ansvar för att våld i nära relationer är en aktuell fråga i den egna verksamheten. Utväg kan hjälpa dem med information, träffar för hela eller delar av nätverket och ge feedback på exempelvs handlingsplaner eller andra policydokument som rör våld i nära relation. Om Du är intresserad av uppdraget som kontaktperson eller vill veta mer om kontaktpersoner i Din verksamhet - kontakta oss!

Aktuellt

------------------------------------------------

 

Kontakt

Kerstin Nettelblad

Enhetschef

 

0708-48 72 05

uiqt|wBsmz{|qv5vm||mtjtilH}|%vio5{msmz{|qv5vm||mtjtilH}|%vio5{muiqt|wBsmz{|qv5vm||mtjtilH}|%vio5{msmz{|qv5vm||mtjtilH}|%vio5{m