För dig som söker stöd

 

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill."

 

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem och förekommer oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, ekonomiska förutsättningar, funktionsförmåga eller ålder.  

Våldet handlar inte bara om fysiska uttryck (fasthållande, sparkar, slag) utan även om psykiskt (kränkningar, hot, kontroll) och sexualiserat (kränkande beröringar eller oönskade sexuella handlingar) våld. 

Utväg arbetar för att våld i nära relationer på sikt ska upphöra helt och vårt arbete bygger på att vi vill motverka upprepning av våld och minska dess förekomst. För att åstadkomma detta vänder vi oss till alla parter; den som har utsatts för våldet, den som har utövat våldet och barnen som upplevt våldet. Vi vet också att närstående kan påverkas av det våld som förekommer/ förekommit och kan erbjuda stöd även för dem som inte är i våldets direkta närhet.

Utväg Skaraborg är också en hbt-inkluderande verksamhet.

Kontakt

Utväg har telefontid måndag-torsdag, kl. 8.00-8.30

Tel: 0700- 85 25 06

Vid ej svar, lämna meddelande så blir du kontaktad

uiqt|wBsmz{|qv5vm||mtjtilH}|%vio5{msmz{|qv5vm||mtjtilH}|%vio5{m