För våra samverkande myndigheter

Välkomna till kontaktpersonsnätverksträff på Karstorps Konferens, Fredagen 8 februari 2019

Anmälan till kontaktpersonsnätverksdag Karstorp.docx

Kontaktpersonsnätverket

I varje samverkande myndighet finns utsedda kontaktpersoner. Deras roll är att ta ett särskilt ansvar för att våld i nära relationer är en aktuell fråga i den egna verksamheten. Utväg kan hjälpa dem med information, träffar för hela eller delar av nätverket och ge feedback på exempelvs handlingsplaner eller andra policydokument som rör våld i nära relation. Om Du är intresserad av uppdraget som kontaktperson eller vill veta mer om kontaktpersoner i Din verksamhet - kontakta oss!


Senast uppdaterad: 2018-12-07 10:54