Öppet Hus

Välkommen att besöka verksamheten!

 En gång per termin öppnar Utväg Skaraborg sina lokaler för personal inom våra samverkande myndigheter och andra yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som upplevt våld i nära relation.

 Öppet Hus onsdagen 27 februari 2019 är FULLTECKNAD, anmälan är därmed stängd.

Välkommen att anmäla deltagande till höstens Öppet Hus tisdagen 1 oktober

Information under fliken Utbildningar


Senast uppdaterad: 2019-01-24 20:08