Öppet Hus

Välkommen att besöka verksamheten!

 En gång per termin öppnar Utväg Skaraborg sina lokaler för personal inom våra samverkande myndigheter och andra yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som upplevt våld i nära relation.

 Välkommen att anmäla Er till Öppet Hus onsdagen 27 februari 2019. Se inbjudan nedan.

27 februari 2019 Öppet Hus.pdf


Senast uppdaterad: 2018-10-12 11:31