Öppet Hus

Välkommen att besöka verksamheten!

 En gång per termin öppnar Utväg Skaraborg sina lokaler för personal inom våra samverkande myndigheter och andra yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som upplevt våld i nära relation.

2 okt 2018 Öppet Hus.docx