MANUALUTBILDNINGAR

Nu finns information om 2019 års manualutbildningar för att leda grupp för kvinnor utsatta för våld i nära relation, att leda Barn-och Föräldragrupp samt modellen Schyssta Relationer. Gå till fliken utbildningar!

Välkomna att söka till årets manualutbildningar!

Manualutbildning för att leda Kvinnogrupp; 22-24/5 samt 6-8/11

Manualutbildning för att leda Barn- och Föräldragrupp; 6-8/11

Manualutbildning Schyssta Relationer; 25-27/9


Senast uppdaterad: 2019-03-20 18:23