Gruppledarutbildning

Dags att anmäla sig till gruppledarutbildningar för 2019!

Utväg Skaraborg har sedan 1996 bedrivit gruppverksamhet för personer som upplevt våld i nära relation. Modellen för gruppverksamheten har ständigt utvecklats och utvärderats och  metoden för att bedriva kvinnogrupp, barn-/föräldragrupp samt pappagrupp har därefter manualbaserats.

Utväg Skaraborg erbjuder sedan flera år tillbaka utbildning i metoden att  bedriva gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor samt i metoden att leda grupp för barn- med parallell föräldragrupp.

Utväg Skaraborg riktar också utbildningsinsatser till personal som möter personer med intellekteull funktionsnedsättning i vår manualbaserade metod som vi kallar "Schyssta Relationer". Utbildningen gör det möjligt att hålla grupper i syfte att förebygga våld i nära relation. Att utmana könsmönster, prata med berörda grupper om den goda sexualiteten och om goda relationer. Utbildning till gruppledare i Schyssta Relationer passar även mycket bra till förebyggande arbete i skolklasser på högsadie/gymnasienivå.

 Inbjudningar och anmälningsformulär under fliken Gruppledarutbildning


Senast uppdaterad: 2018-11-09 09:53