Utväg Skaraborg

Aktuellt

Utväg Skaraborg anordnar anhörigträff 16 oktober, 15:00-17:00.

Utväg Skaraborg erbjuder basutbildning som förmedlar de grundläggande kunskaperna om våld i nära relation.                         8 mars samt  9 september 2019                                                            Mer info och anmälningsformulär under fliken Utbildningar.

Nu finns åhörarkopiorna från föreläsningen med Anders Broberg tillgängliga för deltagare den 8 november.